Sân bay Chitose

Địa điểm đón tại sân bay Chitose được đặt tại:
Tuyến quốc tế sân bay Chitose mới - 3F Bên cạnh quầy thông tin khu vực AB

(đối diện với thang cuốn)Bản đồ đón tại sân bay quốc tế Chitose:
Sơ đồ tầng 3 của sân bay New Chitose:
 
Bản đồ vị trí đón tại sân bay Chitose 3F mới:
1 trong số 6