Sân bay narita

Địa điểm đón tại sân bay Narita nằm ở:
Sân bay Quốc tế Narita - Trước Quầy H, 3F (Khởi hành Quốc tế), Nhà ga số 2Bản đồ đón tại sân bay quốc tế Narita:

Toàn bộ sơ đồ mặt bằng của Nhà ga số 2 Sân bay Quốc tế Narita
Sân bay quốc tế Narita Nhà ga số 2 Sơ đồ tầng 3
Ảnh thật địa điểm đón

 

 

1 trong số 6